top of page

Tjenester

​International Speech and Language Services AS utfører følgende tjenester:

  • Munnmotoriske vansker (spisevansker, svelgevansker, sikling og taleklarhet)

  • Taleflytvansker (Treatment of early stuttering: the Lidcombe Program)

  • Språk- og talevansker

  • Dysleksi (Lydfargemetoden og Orton Gillingham Influenced Instruction - Barton)

  • Orofacial Myofunctional Disorders

  • Kartlegging på engelsk i samarbeid med PPT eller internasjonale skoler

Avtaler holdes primært på kontoret.

bottom of page